Wettelijk indexeringspercentage 2017

Wettelijk indexeringspercentage 2017

Overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen zijn op grond van artikel 402a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onderhevig aan indexering. Het wettelijk indexeringspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie. Dit gebeurt doorgaans half november waarbij het wettelijke indexeringspercentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Voor 2017 is het wettelijk indexeringspercentage vastgesteld op 2,1 %. Dit betekent dat de alimentatiebijdrage die u dient te voldoen c.q. die u ontvangt met ingang van 1 januari 2017 met 2,1 % moet worden verhoogd. De geïndexeerde alimentatiebijdrage kunt u eenvoudig berekenen via de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (www.lbio.nl).

Overigens kan de wettelijke indexering van partneralimentatie met wederzijds goedvinden door partijen worden uitgesloten.