Recht en plicht tot omgang

Recht en plicht tot omgang

JIN 2016 (auteur: E.A. Slappendel) 

Twee minderjarige kinderen willen contact met hun vader. Vader weigert dit contact. Echter, kinderen en vader hebben een wettelijk recht en plicht tot omgang met elkaar. Door het gerechtshof is geoordeeld dat op de rechter een zware inspanningsverplichting rust om het wederzijds recht op omgang tussen een ouder en kind(eren) mogelijk te maken en daadwerkelijk tot stand te laten komen. Van de rechter kan een meer actieve opstelling worden verlangd naar mate voor de weigering van de ouder minder – of zelfs geen – goede en voldoende aannemelijk gemaakte gronden worden aangevoerd. Gelet op de zware motiveringsplicht die op de rechter rust, zullen alle mogelijke wegen moeten worden bewandeld om wel tot contact te komen, in welke vorm dan ook. 

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: 125_jin_2016_afl__6_slappendel.pdf