Bewijsstukken: wel of niet in de procedure brengen?

Bewijsstukken: wel of niet in de procedure brengen?

JIN 2017 (auteur: E.A. Slappendel) 

In familierechtelijke procedures komt het nogal eens voor dat de wederpartij beschikt over informatie die voor de andere partij relevant is. Het gaat dan vaak om inkomensgegevens, bankafschriften, (verzekerings)polissen of jaarcijfers van een onderneming. Deze gegevens kunnen van belang zijn ter onderbouwing van een standpunt of ter bepaling van de eigen rechtspositie. Maar wat kun je doen als de wederpartij niet bereid is die informatie te delen?
In dat geval staan de partij die de informatie nodig heeft een aantal wettelijke bepalingen ten dienste. Het klinkt helaas eenvoudiger dan dat het is. De verzoekende partij dient namelijk eerst nog aan bepaalde eisen te voldoen.   

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: jin_2017_afl__1_5_slappendel.pdf