Diensten

Diensten

EXPERTISE

Het familierecht omvat vele facetten van (vóór) de geboorte tot aan de dood. Onder de expertise van Slappendel Familierecht vallen - onder meer - de onderwerpen die hiernaast zijn vermeld. Kijkt u voor meer informatie bij het onderwerp.   

MEDIATION

Wat is mediation?
In het familierecht wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation bij het oplossen van conflicten. Emoties, onbegrip en wantrouwen zorgen er bij problemen in de familiesfeer vaak voor dat er niet of moeizaam wordt gecommuniceerd.  
Bij mediation lossen partijen hun conflict zelf op met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator. De oplossing moet dan voor alle partijen aanvaardbaar zijn. 

Scheidingsmediation
Bij scheidingsmediation maakt u samen met uw ex-partner afspraken over de kinderen, de alimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling en de pensioenen. De mediator helpt u bij dit overleg en informeert u over de verschillende juridische opties zodat u een goede basis heeft om samen een beslissing te nemen. De gemaakte afspraken worden door de mediator juridisch getoetst en vervolgens in een overeenkomst neergelegd.  

Voordelen mediation
Het voordeel van mediation is dat het vaak minder ingrijpend is dan de stap naar de rechter. Bovendien is er altijd sprake van maatwerk: u bepaalt zelf de oplossing.   

U bepaalt tevens de snelheid van het mediationtraject. Hierdoor verloopt mediation meestal sneller dan een rechterlijke procedure. Daardoor heeft u ook zelf invloed op de kosten. 

Wij kunnen u als onafhankelijke derde begeleiden in het proces van onderhandelingen. Ook wanneer u in een mediationtraject zit en ruggespraak wilt houden over de te maken afspraken, kunnen wij u adviseren of van een second opinion voorzien.  

RECHTERLIJKE PROCEDURE

Hoe verloopt een procedure?
Als u er niet in onderling overleg uit kunt komen, dan kunt u de rechter vragen een beslissing te nemen. In een procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan voor u een verzoekschrift opstellen waarin u aangeeft dat u wenst te scheiden en wat uw standpunten zijn ten aanzien van de kinderen, het vermogen en de alimentatie.

De andere partij kan vervolgens met behulp van een eigen advocaat een verweerschrift indienen. Vervolgens zal er een zitting bij de rechtbank plaatsvinden waarbij beide partijen en hun advocaten aanwezig zijn. Na enkele weken zal de rechtbank beslissen over uw zaak. Wanneer u of de andere partij het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank dan kan daartegen hoger beroep worden ingesteld. Het hoger beroep wordt behandeld bij het gerechtshof. 

Voordelen van een procedure 
Soms is een procedure onvermijdelijk omdat overleg niet of nauwelijks mogelijk is. Een beslissing van de rechter kan dan voor duidelijkheid en rust zorgen. 

Eline Slappendel heeft ruime ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Ook wanneer er al een procedure loopt, kunt u (vrijblijvend) om advies vragen.