Gezag

Gezag

In Nederland staan alle minderjarigen (tot 18 jaar) onder gezag. Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit. Dit noemt men gezamenlijk ouderlijk gezag. Soms is er reden om dit te wijzigen. Een ouder kan dan verzoeken om alleen het gezag - al dan niet tezamen met een ander - over de minderjarige te verkrijgen.

Hoe verkrijg je gezag?

De biologische moeder heeft door geboorte van het kind automatisch het gezag. De vader of partner krijgt dit niet automatisch. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. In het geval dat niet zo is, ontvangt alleen de moeder die rechten (en plichten).

Als de vader of partner ook ouderlijk gezag wilt verkrijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent door het kind te erkennen.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor het welzijn (opvoeding en verzorging) van het desbetreffende kind. Naast ouderlijk gezag kan het gezag ook liggen bij een ander persoon of een instantie, dan spreken we van een voogd.


Heeft u vragen over het gezag? Laat u goed informeren.    

Maak nu een vrijblijvende afspraak

info@slappendelfamilierecht.nl

0182 234 300