Erfrecht

Erfrecht

Wanneer iemand overlijdt dan kunnen er vragen ontstaan over de (wijze van) aanvaarding van de nalatenschap en de gevolgen daarvan. Laat u vooraf goed informeren, want het meenemen van een erfstuk of de betaling van een schuld voor de aanvaarding van de nalatenschap kan verstrekkende (negatieve) gevolgen hebben. 

Belang van erfrecht

In de beste families kunnen er conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over de verdeling van de nalatenschap of de uitleg van een testament. Ook de handelwijze van de executeur of de vraag of een erfdeel - in geval van een scheiding - onderdeel is van de huwelijksgoederengemeenschap of dient te worden verrekend op grond van de huwelijkse voorwaarden, kunnen onderwerp van geschil zijn.

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Slappendel Familierecht.

Maak nu een vrijblijvende afspraak

info@slappendelfamilierecht.nl

0182 234 300