Ik ga op vakantie en neem mee...mijn kind

Ik ga op vakantie en neem mee...mijn kind

Gaat u binnenkort op vakantie naar het buitenland en reist u met een minderjarig kind dan kunt u daarvoor toestemming nodig hebben.  

Wanneer men wil reizen met een minderjarig kind dan is daarvoor altijd de toestemming nodig van de met het gezag belaste personen. Veelal zijn dit de beide ouders. Als u gescheiden bent dan heeft u  de toestemming van uw ex-partner nodig om met uw kind naar het buitenland te reizen.
Heeft u niet het gezag maar reist u wel met een minderjarig kind dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de met het gezag belaste ouder(s), persoon of instelling.

Reist u binnen het Schengengebied dan vindt er geen persoonscontrole plaats maar als u naar of vanuit een niet Schengenland reist dan kunt u gecontroleerd worden. Overigens betekent dit niet dat u dan geen toestemming van de (andere) met het gezag belaste ouder(s), persoon of instelling nodig heeft. Het toestemmingsvereiste is gebaseerd op het gezag- en omgangsrecht. Wanneer bijvoorbeeld geen toestemming wordt verkregen van de andere gezaghebbend ouder, kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter om alsnog met uw kind naar het buitenland te mogen reizen. Naast het toestemmingsvereiste geldt er ook een informatieplicht. De (andere) gezaghebbende ouder(s), persoon of instelling dienen geïnformeerd te worden over de verblijfsgegevens en de tijdsduur.

Als een volwassene met een minderjarig kind reist dat niet dezelfde achternaam heeft, kan er gecontroleerd worden of de begeleider van het minderjarig kind met het gezag belast is en/of dat er toestemming is verkregen van de (andere) met het gezag belaste ouder, persoon of instelling.

Om oponthoud te voorkomen en uw vakantiepret niet te bederven, adviseer ik u de navolgende documenten mee te nemen:
- verklaring toestemming voor vakantie;
- recent uittreksel gezagsregister (indien van toepassing);
- recent gewaarmerkt afschrift basisregistratie personen (BPR) van het kind;
- kopie paspoort van toestemminggevende ouder;
- eventueel kopie van de geboorteakte;
- eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
- eventueel het ouderschapsplan;
- eventueel een kopie van het retourticket van het kind.

De verklaring toestemming voor reizen met een minderjarig kind naar het buitenland kunt u downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u opvragen bij de rechtbank. Een gewaarmerkt afschrift basisregistratie personen kunt u verkrijgen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Bovenstaande documenten kunnen u helpen bij de persoonscontrole door de Koninklijke Marechaussee. Voor andere landen kunnen echter aanvullende eisen gelden. U kunt hierover informatie opvragen bij de plaatselijke autoriteiten.

Ik wens u een prettige vakantie en een voorspoedige reis!

Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met Eline Slappendel via mail info@slappendelfamilierecht.nl of telefoonnummer 0182-234 300.